Разумна профилактика

Пълна кръвна картина 25 показателя, СУЕ/ESR, Урина - общо химическо изследване и седимент, Глюкоза, Креатинин, Пикочна киселина, АсАТ, АлАТ, ГГТ, Холестерол,  HDL - холестерол, LDL - холестерол, Триглицериди.