Разумна профилактика

ПКК, СУЕ, урина - общо химическо изследване и седимент, кръвна захар, креатинин, пикочна киселина, АсАТ, АлАТ, Гама-GT, холестерол, триглицериди, HDL - холестерол.