Левкоцити (WBC)

Левкоцитите (белите кръвни клетки) биват:
1. Гранулоцити: неутрофилни, еозинофилни и базофилни. Неутрофилните гранулоцити съставляват 60-65% от общия брой на левкоцитите. Зрелите клетки имат сегментирано ядро и се наричат още сегментоядрени клетки. По-младите неутрофилни гранулоцити имат пръчковидно ядро и се наричат пръчкоядрени неутрофили.
2. Лимфоцити: В-лимфоцити и Т-лимфоцити. Съставят 20-30% от общия брой на левкоцитите. Под влияние на антигенен стимул В-лимфоцитите се трансформират в плазматични клетки, които продуцират антитела.
3. Моноцити: сравнително големи клетки с фагоцитарна функция. Съставят 2-8% от общия брой на левкоцитите.

Референтни стойности:   4,5-9,0 х 109/l
Диференциално броене на левкоцитите:
– пръчкоядрени           0,03-0,06     x109/l
– сегментоядрени         0,51-0,67     x109/l
– еозинофили              0,02-0,04     x109/l
– базофили                 0,0025-0,01  x109/l
– лимфоцити                0,22-0,40     x109/l
– моноцити                  0,04-0,08     x109/l
– плазмоцити               0-0,005        x109/l

Левкоцитоза (повишен брой левкоцити) се наблюдава при:
– физиологично: новородени, бременност, стрес, физически усилия;
– инфекциозни заболявания: бактериални, вирусни, микотични, паразитни;
– интоксикации: олово, живак;
– медикаменти: кортикостероиди, адреналин, литий;
– метаболитни нарушения: уремична кома, диабетна кома, подагрозен пристъп;
– алергични състояния;
– заболявания на костния мозък:

– ендокринни заболявания: синдром на Cushing;
– други: остър кръвоизлив, остра хемолиза, миокарден инфаркт.

Левкопения (понижен брой левкоцити) се наблюдава при:
– апластични анемии: неутропении, агранулоцитоза;
– алевкемични левкемии;
– интоксикации: физични и химични агенти, медикаменти – йонизираща радиация, бензол, антиметаболити (Methotrexat, Alexan), антрациклини, колхицин, хлорамфеникол;
– колагенози: лупус еритематодес;
– ендокринни заболявания: болест на Адисон;
– инфекциозни заболявания: бруцелоза;
– анафилактичен шок;
– кахексия, алкохолизъм.

Увеличен брой еозинофилни гранулоцити (еозинофилия) има при паразитни инфекции, алергични заболявания (бронхиална астма, уртикария, сенна хрема), кожни заболявания (пемфигус, dermatitis herpetiformis), колагенози, кръвни заболявания , болест на Адисон и др. Най-често успоредно с еозинофилията се увеличават и базофилите.

Лимфоцитоза (увеличен брой лимфоцити) има при вирусни инфекции, туберкулоза, хронична лимфоцитна левкемия и др.