Нитрити

Срок на изпълнение:Съшия работен ден след 16.00 ч.

  • Нитрити – установяването на нитрити в урината е белег за наличие на инфекция на отделителната система. Превръщането на нитратите в нитрити се осъществява от ензими, произведени от специфични бактерии.