Уробилиноген

Срок на изпълнение:Съшия работен ден след 16.00 ч.

Уробилиноген – установяването му е показател за възможно заболяване на черния дроб.