ПКК, СУЕ, урина - общо химическо изследване и седимент, кръвна захар, креатинин, пикочна киселина, АсАТ, АлАТ, Гама-GT, холестерол, триглицериди, HDL - холестерол.

ПКК, СУЕ, урина - общо химическо изследване и седимент, кръвна захар,урея, креатинин, пикочна киселина, общ и директен билирубин, общ белтък, албумин, АсАТ, АлАТ, Гама-GT, алкална фосфатаза, холестерол, триглицериди, НDL - холестерол, LDL - xoлecrepoл, VLDL - холестерол, натрий, калий, калций, фосфор, серумно желязо.

ПКК, СУЕ, Урина - общо химическо изследване и седимент, Кръвна захар, СПИН, Сифилис, Хепатит В (HBsAg), Кръвна група u Rh-фактор

ПКК, СУЕ, урина, микробиологично изследване на фецес, паразитолоrично изслвдване на фецес, лроба по Wassermann на един от родителите.

ПКК, СУЕ, урина, микробиологично изследване на фецес, паразитолоrично изслвдване на фецес

"Детска градина" - микробиология и паразитология (фецес)

ПКК, СУЕ, Време на кървене, Протромбиново време, Урина - общо химическо изследване и седимент, Кръвна захар, Креатинин, Общбелтък, АсАТ, АлАТ, Na, К, Кръвна група u Rh-фактор

ПКК, СУЕ, Сифилис, Време на кървене, Протромбиново време, Урина - общо химическо изследване и седимент, Кръвна група u Rh-фактор,

Хепатит В, СПИН, Сифилис, Хламидия трахоматис lg G u lg M

LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Progesteron, Testosteron

Крьвна захар, Пикочна киселина, АсАТ, АпАТ, Гама-GТ, Холестерол, Триглицериди, HDL-xoлecrepon, LDL-xoлecrepoл, VLDL- холестерол, K, Na

"Здравна книжка" - микробиология и паразитология (фецес)