Начало Изследвания Ценова листа Галерия Партньори Промоции Контакти

Разумна профилактика, Разширена профилактика, Детска градина, Бременност,, ПКК, СУЕ, Урина - общо химическо изследване и седимент, Кръвна захар, Креатинин, Пикочна киселина, АсАТ, АлАТ, Гама-GT, Холестерол, Триглицериди, HDL-холестерол , ПКК, СУЕ, Урина - общо химическо изследване и седимент, Кръвна захар,Урея, Креатинин, Пикочна киселина, Общ и директен билирубин, Общ белтък, Албумин, АсАТ, АлАТ, Гама-GT, Алкална фосфатаза, Холестерол, Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол, VLDL-холестерол, натрий, калий, калций, фосфор, серумно желязо , ПКК, СУЕ, Урина, Микробиологично изследване на фецес, Паразитологично изследване на фецес, Wassermann на един от родителите , ПКК, СУЕ, Урина - общо химическо изследване и седимент, Кръвна захар, СПИН, Сифилис, Кръвна група и Rh- фактор , ПКК, СУЕ, Време на кървене, Протромбиново време, Урина - общо химическо изследване и седимент, Кръвна захар, Креатинин, Общбелтък, АсАТ, АлАТ,Na, K, Кръвна група и Rh- фактор , ПКК, СУЕ, Сифилис, Време на кървене, Протромбиново време, Урина - общо химическо изследване и седимент, Кръвна група и Rh- фактор, , Хепатит В, СПИН, Сифилис, Хламидия трахоматис Ig G и Ig M , LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Progesteron, Testosteron, FT3, FT4, TSH, FT4, TSH, FT3, FT4, TSH, TAT, MAT, Кръвна захар, Пикочна киселина, АсАТ, АлАТ, Гама-GT, Холестерол, Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол, VLDL-холестерол, K, Na, Биохимични показатели, Субстрати:, Глюкоза, Креатинин, Урея , Билирубин – общ , Билирубин – директен, Общ и директен билирубин , Общ белтък , Общ белтък и албумин, Албумин, Холестерол, HDL холестерол, LDL-холестерол, VLDL-холестерол , Триглицериди , Пикочна киселина, Липиден профил - Холестерол, HDL-холестерол, VLDL-холестерол, LDL- холестерол, Триглицериди , Ензими:, AсAT, АлАТ , Креатинкиназа (КК) , ГГТ, Алкална фосфатаза (АФ), Алфа – амилаза, Липаза, LDH, Ензимен статус - черен дроб - АсАТ, АлАТ, Гама - GT, Електролити и олигоелементи:, Натрий, Калий, Хлориди, Калций , Натрий, Калий , Йонизиран Калций, Фосфати , Желязо, ЖСК, Кръвно захарен профил, Кръвнозахарен профил - трикратен + Инсулин - трикратно, Гликиран хемоглобин, ОГТТ (обременяване с глюкоза), Инсулин, Микроалбуминурия, , Хемостазеология и коагулация, , Време на кървене, Протромбинов индекс/INR, Фибриноген, аРТТ (ККВ), Време на съсирване, , , Урина - химическо изследване, Белтък, глюкоза, pH, специфично тегло, кетони, билирубин, уробилиноген, кръв, левкоцити, нитрити, седимент, , ХОРМОНИ, T3, T4, FT3, FT4, TSH (тиреостимулиращ хормон), LH (лутеинизиращ хормон), FSH (фоликулостимулиращ хормон), Естрадиол, Прогестерон, Пролактин, Тестостерон, DHEA-S, Андростендион, Инсулин, Кортизол, TAT, MAT, Паратиреоиден хормон, Растежен хормон, Тиреоглобулин, АСТH, ТSH - рецепторни антитела (TRAC), 17-алфа-ОН-прогестерон, , , PSA, CA – 15-3, CA – 19-9, CA – 125, СА 72-4, Алфа-фетопротеин, Бета-ЧХГ, СЕА, SCC, , ИМУНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, C- реактивен протеин (CRP), Антистрептолизинов титър (AST), Ревматоиден фактор(RF), Имуноглобулин А, Имуноглобулин G, Имуноглобулин M, C3- фракция на комплемента, C4- фракция на комплемента, , ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, Маркери за диагностика на вирусен хепатит, Анти-НАV -антитела - IgM (хепатит А), HBsAg, Анти-HBsAg - антитела, Анти-HBеAg - антитела, HBеAg, Анти-HBсAg - антитела, Анти-НСV - антитела (хепатит С), Анти-НiV1/2 - антитела (СПИН), , Инфекциозна мононуклеоза, Инфекциозна мононуклеоза (EBV) - скрининг тест, Инфекциозна мононуклеоза (EBV) Ig M, Инфекциозна мононуклеоза (EBV) Ig G, Инфекциозна мононуклеоза (EBV) Ig M + Ig G, , Хеликобактер пилори, Хеликобактер пилори Ig G, Хеликобактер пилори директен антигенен тест (фецес), , Рубеола, Рубеола Ig M, Рубеола Ig G, , Херпес- вирусни инфекции, Херпес Симплекс тип 1 Ig M, Херпес Симплекс тип 1 Ig G, Херпес Симплекс тип 1 Ig G + Ig M, Херпес Симплекс тип 2 Ig M, Херпес Симплекс тип 2 Ig G , Херпес Симплекс тип 2 Ig G + Ig M, Херпес Зостер Ig M, Херпес Зостер Ig G, Херпес Зостер Ig M + IgG, , Лаймска болест, Лаймска болест Ig М, Лаймска болест Ig G , , Цитомегаловирус, Цитомегаловирус Ig M, Цитомегаловирус Ig G, Цитомегаловирус Ig M + Ig G, , Изследване на хламидии, Хламидия трахоматис IgG, Хламидия трахоматис IgA, Хламидия трахоматис IgM, Хламидия трахоматис IgG+IgA, Хламидия пневмоние IgM, Syphilis (Wasserman), Кръвна група и Rh фактор, Определяне на антиеритроцитни антитела - автоеритроантитела/алоеритроантитела, Определяне титър на еритроантитела, Определяне специфичността на еритроантителата, Определяне титъра на анти-А и анти-В антитела (АВО-несъвместимост майка-плод) , Определяне на антиеритроцити алоантитела , Директен тест на Coombs при новородени с ХБН, , МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, Носен секрет, Гърлен секрет, Ушен секрет, Очен секрет, Раневи секрет, Храчка, Кърма, Урина (еднократно), Урина (двукратно), Урина (трикратно), Урина - микоплазма (M. hominis и U. urealyticum), Мъжка и женска полови системи - микоплазма (M. hominis и U. urealyticum), Мъжка и женска полови системи - Trichomonas vaginalis, Мъжка и женска полови системи - Гонорея, Фецес - диагностично, вкл. и за candida, Фецес - профилактично, Фецес - диагностично трикратно, Антибиограма, , Микробиология на женска полова система, Влагалищен секрет, Микроскопски препарат за влагалищна чистота, Влагалищен секрет и Trichomonas vaginalis, Влагалищен секрет и микоплазма и уреаплазма, Влагалищен секрет и гонорея, Цервикален секрет, Цервикален секрет и Trichomonas vaginalis, Цервикален секрет и микоплазма и уреаплазма, Цервикален секрет и гонорея, Женска полова система - пълен микробиологичен анализ с изследване и за трихомони, микоплазми и гонорея, , Микробиология на мъжка полова система, Еякулат, Еякулат и Trichomonas vaginalis, Еякулат и микоплазма и уреаплазма, Еякулат и гонорея, Уретрален секрет, Уретрален секрет и Trichomonas vaginalis, Уретрален секрет и микоплазма уреаплазма, Уретрален секрет и гонорея, Простатен секрет, Простатен секрет и Trichomonas vaginalis, Простатен секрет и микоплазма и уреаплазма, Простатен секрет и гонорея, Мъжка полова система - пълен микробиологичен анализ с изследване и за трихомони, микоплазми и гонорея, , ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, Микроскопско изследване за паразити - фецес, Острица, ентеробиоза - перианален отпечатък (скоч-лента), За детска градина и здравна книжка - микроскопско изследване за паразити (фецес) и скоч-лента , Токсоплазмоза - IgG, Токсоплазмоза - IgM, Ехинококоза - IgG, Трихинелоза - IgG, Ларва Мигренс, , ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, Спермограма, Цитологични препарати(цитонамазка), Риноцитограма, Тест за бременност, Поливалентен тест за психотропни вещества, Тест за окултни кръвоизливи, Скринингов тест за туберколоза, , ВЕНЕПУНКЦИЯ, КОНСУМАТИВИ, ЕКАРИСАЖ, ДОМАШНО ПОСЕЩЕНИЕ
Определяне на кръвна картина на автоматичен хематологичен анализ Автоматичното определяне на пълна кръвна картина става с автоматичен хематологичен анализатор ABX MICROS. От 12 μl цяла кръв / взета с ЕДТА / се изследва 18 параметъра :Малкото количество кръв, което е необходимо за изследването, позволява да се работи с капилярна кръв за педиатричната практика. Кръвта се взема в микротейнери за еднократна употреба, които са обработени с ЕДТА.СУЕ е лабилитетна проба на кръвната плазма. СУЕ е мярка за стабилността на добре размесена суспензия от еритроцити в кръвта, поставена във вертикална пипета, при смесване на кръвта с противосъсирващо средство.Някои заболявания / особено остро протичащите / се придружават с ускорена седиментация на еритроцити, изразена в степен, съответна на тежеста на болестния процес. Скоростта на утаяване на еритроцитите зависи от колоидния стабилитет, върху който оказват влияние както плазмени, така и клетъчни фактори. Началния период при утаяване на еритроцитите започва с първа фаза - на агрегация – утаяване на отделни еритроцити; втора фаза - на утаяване на агломерираните еритроцити, която е сравнително по – бърза и продължава около 40 мин.; трета фаза - налице е забавено утаяване на уплътнени агломерирани групи от еритроцити. За СУЕ от значение е околната температура. В зависимост от използваното количество кръв има макро и микро методи. При възрастни пациенти, при които се взема венозна кръв за изследване, кръв за СУЕ се взема в специално пригодени вакутейнери. Във педиатричната практика се използва микрометода на Панченко.Ускореното СУЕ се наблюдава при инфекции – остри и хронични, септични и гнойни процеси, ревматизъм, колагенози, вирусни, хронични заболявания на бъбреците и бъбречната недостатъчност, инфаркт на миокарда, злокачествени заболявания, миелом, ревмокардит и други. Физиологично ускорено СУЕ има при бременност от 10 –12 седмица и се нормализира.Ретикулоцити Ret са млади еритроцити, чрез които с помощта на суправитално оцветяване с основни багрила се доказват вариращи по количество остатъци от РНК под форма на зърнисто Под диференциална формула /броене/ се разбира процентното съотношение на белите кръвни клетки в периферната кръв. Диферинциалната формула, показва известни колебания, които се дължат на постъпващите от кръвотворните органи нови клетки, заместващи дегенериралите при жизнени процеси клетки. Стойностите от ДКК са относителни и в някои случаи се налага да се установи абсолютен брой за всеки клетъчен вид.Диферинциалната кръвна картина показва колебания, които се дължат на постъпващите от кръвотворните органи нови клетки, заместващи старите при дегенерирали процеси. Непосредствено след раждане съотношението Sg /Ly е както при възрастни, т.е. преобладават Sg гранулоцити. В следващите дни се повишава броят на Ly за сметка на този на сегментоядрените клетки. Броят на Ly достига максимум между втория месец и втората година, след което постепенно намалява. Следва изравняване на сегменто-яднрените неутрофили и лимфоцитите към 4-тата година от живото на детето /между 3-та и 5-та година/. В следващите години постепенно расте процентът на неутрофилите и те преобладават, като се възстановява диференциалната формула. Следователно при тълкуване на отклоненията в диференциалната формула трябва да се вземе в предвид възрастта на изследваното дете. При редица заболявания – алергични, токсични, инфекциозни, кръвни възникват промени в диференциалната формула . Пример: олевяване / състояние при което се повишават младите гранулоцити / има при тежки остри инфекции, левкози, полицитемия. Неутропения – при тиф, паратиф, вирусни инфекции, лъчева болест, медикаментозна. Лимфоцитоза – вирусни инфекции, инфекциозна мононуклеоза, ендокринни заболявания. Лимфопения - лечение с кортизолови препарати. Моноцитопения - при инфекциозни болести в остра фаза, агранулоцитоза, пернициозна анемия. Моноцитоза – защитна фаза на инфекциозни болести, инфекциозна мононуклеоза. Еозинофилия – алергични състояния, чревни паразити, скарлатина. Еозинопения – остри инфекции, остри левкози.Глюкоза Глюкозата е главен източник на енергия за тъканите в организма. При обичайни условия около 2/3 от приетата с храната глюкоза се поема от черния дроб, а останалата 1/3 - от периферните тъкани - мускули и мастна. В зависимост от физиологичните нужди на организма, глюкозата се включва в различни обменни процеси. Черният дроб оползотворява глюкозата за енергийни цели и синтез на гликоген, който се отлага като резервен източник на глюкоза. В мускулите глюкозата се използва отчасти за енергийни нужди и отчасти за отлагане на гликоген. В мастната тъкан глюкозата се използва за синтез на дълговерижни мастни киселини, които се естирифицират с глицерола, доставен от гликолизата до триглицериди. Мастната тъкан, черният дроб и мускулните клетки могат да използват като източник на енергия не само глюкоза, но и други субстрати, но за нормално функциониране на други органи и тъкани - еритроцити, централна нервна система, медуларна част на бъбреците, глюкозата е единствен източник на енергия. Клетките на мозъка не могат да синтезират глюкоза, нито да я отлагат в резервна форма, поради което е необходимо нейното непрекъснато доставяне с кръвта. Това изисква постоянно ниво на кръвната захар, което не трябва да се понижава при повишено изразходване, нито да се повишава при увеличено доставяне на въглехидрати. При нормални условия и балансиран хранителен режим, концентрацията на кръвната глюкоза при възрастните варира между 4,44 - 5,55 mmol / l. Това ниво се осигурява и поддържа чрез процесите на въглехидратната обмяна. Централно място в обменните процеси на глюкозата и в поддържането на плазмената й концентрация заема черният дроб. Той изпълнява ролята на глюкостат за организма Процесите на изразходване и освобождаване на глюкоза са под контрол на централната нервна система. Те протичат под формата на многокомпонентна система от финни регулаторни механизми. В тази система се пресичат от една страна хормоналната регулация както на ензимната активност, така и на транспортните механизми в клетките, а от друга - алостеричната регулация на ензимите (инхибиране или активиране) посредством метаболити ( АТФ,, цитрат, АМФ, ацетилкоензим - А и др.) Хормоналната регулация се осъществява от инсулина, глюкагона, адреналина, тироксина, растежният хормон, кортизол, соматостатин. Повишени стойности ( хипергликемия ): - Физиологични състояния - алиментарна хипергликемия ( след нахранване ) Тя продължава около 1 - 2 часа след приемане на храна, не надхвърля бъбречния праг, поради което не се съпровожда с глюкозурия. - Захарен диабет. - Хипергликемия при надмощие на инсулиновите антагонисти: при увеличено образуване и секреция на глюкокортикоиди, адренокортикотро-пен и растежен хормон, адреналин, тироксин, глюкагон ( болест на Иценко - Къшинг, акромегалия, глюкагоном, тежка тиреотоксикоза, феохромоцетом, тумори в хипофизо - диенцефална област, тумори и хиперплазия на надбъбречната кора и др. ) - Смущения, увреждания или дразнене на централната нервна система. Хипергликемията е обусловена от централно дразнене на симпатикуса и свързаната с това продукция на хормони с хипергликемично действие. - Миокарден инфаркт, изгаряния, отравяне с въглероден двуокис, алкохол, наркотични средсва, кофеин. - Хипергликемии при първични чернодробни увреждания, в резултат на смутена гликогенообразуваща функция на черния дроб. - Хемохроматоза ( увреждане на черния дроб, панкреаса). хипогликемия : - Физиологични състояния - у лица, извършващи тежка физическа работа, у спортисти при големи телесни и психически натоварвания. - Инсулинов излишък: при предозиране на антидиабетни медикаменти, инсулином; - Недостатъчно постъпване на глюкоза в кръвта: недоимъчно хранене, малабсорбция, гликогенози, хепатопатии ( някои отравяния ).- Недостатъчност на инсулиновите антагонисти ( Адисонова болест, кахексия на Simmonds, хипофункция на тиреоидеята, на надбъбречната медула и др. ) - Усилено изразходване или отделяне на глюкоза: тумори с бърз растеж, бъбречни заболявания - ренална глюкозурия.Креатинин Представлява анхидрид на креатина.Ин виво за 24 часа около 2% от креатина се обръща необратимо в креатинин. Образуваното количество е пропорционално на мускулната маса на индивида. Нивото му в циркулацията е относително постоянно. Той се отделя от кръвта почти изцяло чрез глoмерулна филтрация. Креатинина не се реабсорбира в тубулите. Тубуларната секреция настъпва едва при повишаване на концентрацията му в плазмата над 190 μmol/L .Креатининът в серума показва известен ритъм в рамките на денонощието. Максимумът на концентрацията му в серума е вечер, а минимумът - сутрин. Ширината на колебанията достига до 50%. Повишаването във вечерните часове е във връзка с физическата активност през деня, тъй като такъв ритъм не се установява при болни приковани на легло. При кахексия стойностите на креатинина често остават в референтни граници и в случаи с намалена глумерулна филтрация, което може да заблуди лекаря.; Урея Уреята се синтезира при обезвреждането на амоняка в урейния цикъл в черния дроб. Отделя се основно с урината, в по-малки количества  с потта и изпражненията. Образуването и зависи от белтъчния внос и ендогенния белтъчен катаболизъм. Общ белтък Кръвната плазма съдържа разнородна смес от белтъци в различни концентрация, като някои са в много малки количества ( ензими, хормони ). Понастоящем над 100 вида серумни белтъци са с изяснена структура, молекулна маса и физикохимични свойства. Тези белтъци се обозначават като индивидуални серумни белтъци. Общият серумен белтък включва всички белтъци в кръвта без тези на кръвните клетки, на хемоглобина и  без фибриногена. Реалната концентрация на плазмените белтъци е функция от действието на няколко фактора

Copyright © 2009 Sana Lab. Дизайн и разработка: Redutta